top of page

Au chant du coq

Het oosten van de Vinger van Givet, waar de Famenne en de Ardenne elkaar ontmoeten. Dat was de streek die wij uitkozen voor ons allereerste peer coaching ‘weekend’ in april. De impact van zo'n intensieve maar positieve periode van 30 uur is eigenlijk groot.

Ons team bestaat uit vijf deelnemers die elkaar min of meer kenden, maar toch divers is. Het was verhelderend om te kunnen reflecteren op de afgelopen zes maanden en daarover feedback te ontvangen. Dit bracht nieuwe inzichten naar boven, ook blinde vlekken, en versterkte de onderlinge verbondenheid. Ik denk dat het voor elk van ons ervaren werd als een soort mijlpaal in ons persoonlijk leven die tegelijkertijd bijdroeg aan de ontwikkeling van vriendschappen. Een ervaring die ik iedereen gun.


Bij aankomst op zaterdagochtend om 9.00 uur installeerden we ons onmiddellijk in onze eenvoudige maar gezellige accommodatie, Au chant du Coq. We trokken onze wandeloutfits aan en lazen een korte, inspirerende tekst om de gepaste sfeer te creëren. Vervolgens begaven we ons op een wandeltocht van ongeveer 15 km langs adembenemende landschappen.


Tijdens deze tocht stopten we ongeveer om het uur om telkens naar elkaars persoonlijke verhalen te luisteren. Het was waardevol om ervaringen te delen over de voorbije zes maanden en gedachten onder woorden te brengen. In deze fase was het belangrijk om enkel te luisteren, zonder discussies aan te gaan, maar enkel vragen te stellen ter verduidelijking. In het begin voelde het wat onwennig om zonder directe feedback te spreken, maar het was heel krachtig dat iedereen op die manier open was. Hierdoor kreeg je niet het gevoel beoordeeld te worden. We zaten immers allemaal in hetzelfde schuitje. Bij het terugblikken op de afgelopen zes maanden besteedde elke deelnemer aandacht aan lichamelijke, mentale, relationele en spirituele aspecten.

 

's Avonds bereidden we gezamenlijk de maaltijd en keken naar een documentaire over ondernemerschap. Daarna gingen we slapen. De volgende morgen, bij het ochtendgloren, namen we een ontbijt en gaven we feedback op elkaars verhalen van de vorige dag. Elke deelnemer kreeg nu wel de kans om feedback te ontvangen van de anderen. Dit ging vooral over opvallende aspecten uit de verhalen, elementen die bleven nazinderen. Het feedbackproces was heel waardevol en stelde elk van ons in staat om persoonlijke conclusies te trekken en specifieke aandachtspunten te formuleren voor de komende zes maanden. Ook hier trachtten we dit te doen voor elk van de vier dimensies: lichamelijk, mentaal, relationeel en spiritueel.

 

Ons peer coaching weekend bood de mogelijkheid om naar elkaar te luisteren, elkaar aan te moedigen en motivatie te vinden om ons levenspad te verrijken. Ik kijk alvast uit naar de komende zes maanden en naar ons volgende weekend van oktober.


AlexandreComments


bottom of page