top of page

Purpose, meer dan een stukje papier

Er wordt vaak gesproken over het belang van een missie- en een visieverklaring voor een organisatie. Kwaliteitssystemen vereisen dat deze documenten beschikbaar zijn en als leidraad dienen om richting te geven aan de activiteiten en beslissingen van de organisatie. Echter, er is een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Het is niet omdat de ronkende verklaringen bestaan dat ze ook worden beleefd. Wat een organisatie werkelijk drijft en inspireert, gaat dieper dan alleen woorden op papier. Het draait allemaal om het bestaansmotief of purpose - het kloppende hart van de organisatie.Wat is een bestaansmotief?


Een bestaansmotief of purpose is de fundamentele reden waarom een organisatie bestaat. Het is de drijvende kracht achter al haar activiteiten en beslissingen. Een bestaansmotief gaat verder dan alleen winst maken; het omvat de diepere waarden, inhoudelijke doelen en ambities die de organisatie nastreeft. Het is wat de organisatie in beweging zet, inspireert en verbindt.


Meer dan een stukje papier


Een missie- of visieverklaring opstellen is slechts het begin van het definiëren van het bestaansmotief van een organisatie. Om het echt tot leven te brengen, moet het bestaansmotief doordringen in alle aspecten van de organisatie, van de organisatiescultuur tot de dagelijkse praktijk. Het moet voelbaar zijn in de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, de producten of diensten die worden geleverd, de bedrijfsprocessen die worden gevolgd en in de relaties met klanten en andere stakeholders.


Een bestaansmotief kan niet worden opgelegd; het moet worden geleefd en ervaren door alle betrokkenen bij de organisatie. Het moet resoneren met de individuele levensmotieven van de medewerkers, waardoor een diep gevoel van betrokkenheid, motivatie en passie ontstaat.


Congruentie tussen bestaansmotief en levensmotieven


Het vinden van congruentie tussen het bestaansmotief van de organisatie en de levensmotieven van haar medewerkers is essentieel voor het succes en de veerkracht van de organisatie. Dit vereist een diepgaand begrip van de individuele waarden, doelen en ambities van de medewerkers, en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het bredere bestaansmotief van de organisatie.


Dit kan worden bereikt door open communicatie, betrokkenheid en het creëren van een omgeving waarin zoveel mogelijk medewerkers worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de vormgeving van het bestaansmotief van de organisatie. Door een cultuur van wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking te cultiveren, kan een organisatie een sterke en veerkrachtige basis leggen voor groei en succes.


Conclusie


Een bestaansmotief is meer dan alleen een stukje papier; het is het kloppende hart van een organisatie. Door te streven naar congruentie tussen het bestaansmotief van de organisatie en de levensmotieven van haar medewerkers, kan een organisatie een omgeving creëren waarin passie, creativiteit en ondernemerschap gedijen. Dit is de sleutel tot het bouwen van een sterke en bloeiende organisatie die impact heeft en blijvende waarde creëert voor alle betrokkenen.

Comments


bottom of page